بی شک اقبال مستمر مردمی به یک محصول برند تجاری زائیده تبلیغ و تصادف نمی باشد بلکه وجود شاخصه های سنجیده بیانگر این نگاه مثبت است و این نگاه مثبت نتیجه سالها تلاش این شرکت در ارایه کیفیت برتر زعفران ایران می باشد با عنایت به نکات ذیل ما را در ادامه این راه یاری فرمائید :

1- زعفران عباس زاده را فقط با نام زعفران عباس زاده اصل خریداری نمائید و توجه فرمائید زعفران عباس زاده هیچ نام دیگری ندارد.

2- هر گونه انتساب از ناحیه شرکتها و برندهای مختلف به عنوان زعفران عباس زاده کذب بوده و صرفا جهت سوئ استفاده از نام این شرکت می باشد.

3-استفاده از کلمه زعفران عباس زاده توسط شرکت ها و واحدهای بسته بندی زعفران به هر عنوان همراه با نام تجاری غیر قانونی بوده و متخلفین اعم از تولیدکننده و فروشندگان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

You are here:  
طراحی و پشتیبانی سایت توسط پارسیان